VMG

De VMG

De vereniging van mortuariumbeheerders in de gezondheidszorg is opgericht in het jaar 2000 als overkoepelende organisatie voor beheersers van mortuaria (al dan niet geprivatiseerd) in ziekenhuizen en zorgcentra.
Sinds de oprichting zijn wij lid van deze vereniging.

De missie van de VMG

Deze vereniging heeft tot doel de goede naam en faam van de mortuariumbeheerders in stand te houden en te bevorderen. Dit doet de VMG onder meer door het volgende: 

Deelname in de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen. Doordat mortuariumbeheer een kritische dienstverlening is met hoge kwaliteitseisen, dienen de belangen van de clienten optimaal gewaarborgd te blijven. Deze instantie kan bij klachten en geschillen betreffende het mortuarium door zowel de cliente als de beheerder worden ingeschakeld. De uitspraken zijn bindend.

Fungeren als gesprekspartner voor de overheid en andere instanties. Wettelijke bepalingen kunnen onderwerp van gesprek zijn en tevens zal er overleg worden gevoerd met brancheorganisaties binnen de gezondheidszorg en het uitvaartwezen. De VMG is lid van het Platform Uiitvaartwezen.

Kwaliteitsbewaking 

Opleidingen om de professionaliteit binnen de vereniging op peil te houden, toewerken naar ISO-certificering en meewerken aan wettelijke regelingen en opleidingen met betrekking tot o.a. thanatopraxie.